Alperenden Mesajlar

Turan ( Türk Globalizmi)

TURAN ( TÜRK GLOBALİZMİ )

Dünya egemen güçleri tarafından bütün insanlara sıkı sıkıya belletilmeye çalışılan bir kavram var; Globalizim, Yani Globalleşme veya Türkçe söyleyişle Küreselleşme. Daha açık bir ifadeyle dünyanın bir köy haline gelişi.

Dünya egemen güçleri tarafından bütün insanlara sıkı sıkıya belletilmeye çalışılan bir kavram var; Globalizim, Yani Globalleşme veya Türkçe söyleyişle Küreselleşme. Daha açık bir ifadeyle dünyanın bir köy haline gelişi.

Bunun siyasal, sosyal ve ekonomik bir sürü boyutu vardır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Dünyanın tek kutuplu hale gelişi Amerika'yı globalleşen yani bütün dünyanın bir köy haline gelişinin muhtarı yapmıştır. Tabii ki buna bağlı olarak uluslar arası sermayenin egemen olduğu bir dünya kurulmuş, bunun efendiliğini Amerika yapmaya başlamıştır.Kendi mantığı içinde, sermaye ve onun simgesi olan marka bazında dünyayı, tüketiciyi ve tüm insanları yönlendirmektedir. Şurası unutulmamalıdır ki, globalleşen dünya içerisinde milletler kendi menfaatlerini en üst düzeyde koruyabilmek için mahallileşmektedirler. Küreselleşmenin hüküm sürdüğü Avrupa'nın ortasında (Yugoslavya, Bosna-Hersek, Makedonya gibi) mikro milliyetçilik dalgası hızla büyümektedir.Biz globalleşmeye karşı olup nehirleri tersine akıtacak değiliz.Önce kendi köyümüzü kurup o köyde muhtar olduktan sonra küreselleşmeye gitmenin devlet ve millet olarak tarihi geçmişimize faydası olduğuna inanıyoruz. Ezelden kurgulanan genlerimizle, sosyal ve felsefi boyutumuzla, biz fert olarak dünya yüzünde, bir Türk, yada biz Türkler, ya da şimdiki küreselleşmeye göre ifade edelim, bütün Turani boy ve oymaklar ne ifade ediyor? Geleceğe ne bırakmayı umut ediyoruz? Netice olarak bu dönemde Turancılık ne anlama gelmektedir? Önce bu kavramları "maceracılık veya tehlikeli kavramlar" diye nitelemeleri tartışalım. Atsız çok haklı olarak 40 yıl önce şöyle diyordu:

"Tehlikesiz yaşamak isteyenler intihar etsin. Hayat ve kâinat tehlikelerle doludur. Tehlike fertler için de, milletler içinde, topraklar içinde vardır. Korkunç bir deprem birkaç saatte Anadolu'yu suların altına gömebilir. Dünyaya yakın geçen bir kuyruklu yıldızın boğucu gazları birkaç milleti birden yok edebilir. Dünyayı yörüngesinden çıkaracak büyüklükte bir göktaşı küremize çarparak dünyanın kıyametini koparabilir. Birkaç millet birleşerek bir gece Türkiye'nin üzerine 500 hidrojen bombası fırlattıktan sonra özel giyimli askerlerini yurdumuza sokabilir. Bütün bu ihtimaller var diye uyuşuk uyuşuk oturup yalnız fabrika kurmak, futbol maçları seyrederek bağırmak, defile ve güzellik müsabakaları yapmak, üniversitelerde bir takım bayağıların eserlerini tahlil etmekle mi vakit geçireceğiz? Bunlarla millet yaşamaz. Millet bir hayvan sürüsü değildir. Millet milli bir hedef ister. Ancak o hedefi gördüğü zaman sürü olmaktan çıkıp insanlaşır, bencil olmaktan kurtulup fedakârlaşır. Bizim için en kutlu hedef Turancılıktır. Eskiden nasıl bir idiysek yine birleşeceğiz diye kendisini bir ülküye adamaktan daha kutlu ne olabilir? Bütün Türkleri birleştirmek hakkımız ve görevimizdir, bizden zorla koparılanı zorla geri almak adaleti yerine getirmektir. Turancılık bir büyüklük düşüncesidir. Büyüklük düşüncesi asil bir düşüncedir."

Ebetteki Turan yolunda önümüzde birçok problem vardır. Hatta bunların en büyükleri kendi içimizdeki açmazlardır. Turan yolunda sıralanan problemlerin başında son yıllarda ufuklarını kaybeden yöneticiler gelmektedir. Ayyûka çıkmış ahlâksızlıklar, ihânetler, çapsızlıklar öğürtü veriyor. O cücelerden en ufak bir ümidimiz bile yok. Yeni Turan düzeninde yok olacaklarını çok iyi bildiklerinden var güçleriyle beynelmilel tuzak olan küreselleşmeye sarılıyorlar, milli yapıyı yok ediyorlar. Böylece mukadder âkıbetlerini geciktirmeye çabalıyorlar.Ama korkunun ecele faydası yoktur! Yok olup Gidecekler! Onun için gelin biz onları o içinde debelendikleri çirkef havuzlarıyla baş başa bırakalım. Biraz gerilere uzanalım. Sonra daha yükseklerden ilerilere bakarız. Tarihte Turan birliği defalarca kurulmuştu.

Oğuz Hanın kurduğu ilk Turan birliği idi, sonra Büyük Hun Devleti tam bir Turan devleti idi. Bünyesinde yüze yakın millet yer almıştı. Cengiz imparatorluğu zaten Turan devletinin en büyük ve kısa yaşayanı idi. Atilla Hunları, Macarları, Finlileri, Bulgarları ve daha nice onlarca Turani boyu birleştirip Roma'yı bu Turan devletinin haraç veren paryası haline getirmişti. Bu konuda son Büyük Türk İmparatorluğu bizce Tarihin en büyük Turan devletlerinden biri olan Osmanlı Devletidir ki şu anda o coğrafya üzerinde (Osmanlı Coğrafyası) kırka yakın devlet kurulmuştur. Önümüzde duran Türk Dünyasının bütünleşmesi, Turan birliği, Siyasi birlik şeklinde ifade edildiğinde Dünyayı korku basıyor. Neymiş, Türkler 'Turan Devleti” kurarlarmış. Fakat onlar tarihimizde "Turan" adlı bir devletin yokluğunu, bilakis Turan'ın Terminolojisinin dünyanın yarısı civarında yaşayan Türkleri birleştiren ; Onlarca devleti bir ad ile anlatan adı Turan olmayan nice Turan devletlerinin ve Medeniyetinin olduğunu bilmeleri gerekir.

Ne komiktir ki Turan korkusu altında kalanlar, Türklerin küçük memleketlerde bile kendilerinin han, bey olarak yaşadığını, bu yüzden hep kendi aralarında savaştıklarını da iyi bilirler. Bir tek Türkistan üç hanlığa bölünmüştü. Bu durumda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan apar-topar bütünleşmeye gidemezlerdi. Bu da önemli bir gerçek idi. Ama dünyadaki bu Turan Korkusu niye? Çünkü büyük bir milletin medeniyeti, Tarihi tabanının birleşmesi, Kendine dönüşü (onları göre tehlike) olabilirdi.

Bizim bildiğimiz ise; "Türk tarihi ve milletinin bir bütün olduğunu, beş bin yıl önceki Oğuz Hanın bir çerisi ile bu günkü halktan birinin mahiyet farkının olmadığını. Onu farklı kılanın yüreğindeki Kızılelmayı yitirmiş olması yada Büyük Turan düşüncesini beyninden atmış olması olabileceğini, Yüreğimizdeki Kızılelma ülküsü ve beynimizdeki Büyük Turan düşüncesi ile Kuzey Sibirya'dan Mançurya'ya, yada Amerika'nın öteki ucunda bulunan Turan Soylu bir Kızılderili şefinden, Yemen illerinde kalmış Türkçe konuşmakta inat eden Anadolu Türkü Şeyh efendiye kadar büyük ama çok büyük bir millet olarak düşünmek elbette ki Büyük Turan yolunun başlangıcıdır. Büyük Turan Devleti denince de zaten bu büyük milletin (her nerede yaşıyorsa) bulunduğu mekan ve yüreğindeki Kızılelma anlaşılması gerekir"

Rusya'nın çöküşünden dört yıl sonra Türk Cumhuriyetleri'nin Cumhur reisleri İstanbul'un Çırağan Sarayında iki gün Türk Dünyasının problemlerini hep Rus dilinde, başka bir medeniyete ait bir milletin dilinde konuşarak çözmek istediler, ve önemli problemlerde birbirlerini anlamadılar. Bu doğal bir hâl idi. Çünkü Türkler arasında diğer bir medeniyet aracılık yapmakta idi. Yeni Turanda aşılması gereken en büyük mesele Dil kısmetini çözmektir. Dil meselesi aşıldığında neler olmaz ki; Bir düşünün, bütün yer yüzünde var olan Turani halkın çocuklarının mesela: "Ulu Tanrı, Güzel Tanrı, Gök Tanrı" diye başlayan OĞUZ ATAMIZIN Biz Evlatları için ettiği duayı her sabah okuyarak güne başladıklarını… Ebediyete kadar var olacak olan Turan Birliği o gün kurulmuş olacaktır. Ve bu gün gelmiştir. Hazreti Ali'nin Bir vecizesi O gelen günü müjdelemektedir. "Gözü Olana Sabah Işımıştır"

ALPEREN
Ziyaretçi Defteri
Oz Bek Gönderi no: 157228  /
Oz Bek
Amerika birleşti ABD oldu. Ruslar birleşti Federasyon oldu. Araplar birleşti BAE oldu. Avrupa birleşti AB oldu. Birleşmeyen bir biz türkler kaldı. Gün gelir türkler de birleşir TURAN olur. Gün gelir her kes türke hesap verir!
abdurrahman_topdag@hotmail.com Gönderi no: 149376  /
Öncelikle selam eder ellerinden öperim ağzına sağlık reisim.Yüreği dağlardan engin denizlerden büyük reisimm.İnsan kalbindeki düşüncerin ulusal bir platformda dile getirildiğini gördüğü zaman bir başka inanıp bir başka savaşası geliyor...İmkansız diye bir şey yoktur...Bazıları turan devleti nasıl olacak diyor...Arkadaşım önce inan,sonra inandığın şeyler uğruna bişeyler yap, hedef belirle,hedefine doğru koş,ama koşarken yorulma illaki hedefine karşı koşarken yoluna bir çok engel gelecek,ezilecek belki hor görüleceksin, belki dışlanacak,belki deli diyecekler sana, imkansız boşa uğraşıyorsun diyecekler...Kanma onlara.Tarihde oldu; hepsi birleşti reisimiz yukarda ne güzel anlatmış.Ama bizim köyümüz var reis ; yeni köye ne hacet,köy varda köye muhtarlık edecek muhtar nerde...Herkes düşmüş kendi menfaatinin peşine...ölüm korkusu var herkeste...Hayatta en büyük risk riske girmemektir...Unutma riske girmediğin zaman yenilgiyi zaten kabul etmişsin demektir.Hedeflerin amaçların uğruna savaşamıyorsan yaşama arkadaşım...Köle olmuşsundur demektir...Şu anki yaşayışımızın kölelikten farkı ne...Aman çocuklarımız var çalışalım eve ekmek götürelim onlar için bişeyler yapalım,kredi kartlarına borçlanalım, onları okutalım, aman onlara bişey olmasın vb arkadaşım köle olmuşsun uyan bari çocuğunun köle yetişmesine izin verme çanakkalede 15 yaşında şehit olanların babaları onları saklasa idi şu an sen nerdeydin düşünsene...Dizlerinin üstünde yaşamaktansa ayaklarının üstünde ölmeyi tercih et...Davan için ülkün için bişeyler yap.Gerekirse canını ver ama boş yere verme...OKu bil ülkünü çocuklarına aşıla...Tarihini okullarda unutulan, anlatılmayan tarihini bi; ama eski türk tarihinden kppss de lys de bir soru çıkıyor çalışmayın diyenlerin amacı ne düşünsene...Elin gavuru 5000sene önceki yazısını okurken sen 100 yıl önceki mezar taşını okuyamaz hale gelmişsin. Uyannnnnnnnnnnn kalkkkkkkkkkkk sirkelennnnnnnnn sen bu değilsin senin ataların at üstünde cihanu titretti,ölşehit oldu...Ama doğru bildiğinden dönmedi...Onlar için ataların dedelerin için bişeyler yap..Sisteme esir olma; sistemi sana esir yap..İllaki bir partiye oy vermek zorunda değilsin Senin görüşünü düşünceni taşımayan birine liderim deme...Sadece güçlünün kazananın yanında olmak için oy verme, senin inancını taşamayan birine liderim deme ALLAH aşkına uyan biz TÜRKLER BU DEĞİLİZ... Nemrud İbrahim peygamber”in ateşte yakilmasi emrini verdikten sonra meydan yerine odunlardan büyük bir yigin yapilmis. Odunlari tutusturmuslar sonra. Alevler o kadar yükselmis ki bulutlarin tutusacagini sanmis çocuklar. Ibrahim peygamber”i mancinikla atesin tam orta yerine atacak. Atacaklarmis ki Nemrud”un ne güçlü bir kral oldugunu anlasin, görsün; bir daha ona karsi gelmesin İbrahim peygamber. Bu sırada bir karinca ağzinda küçücük bir damla su ile koşa koşa gidiyormus. Hem de boyu göklere varan cehennemi atese doğru. Baska bir karinca onun bu telaşini görüp sormus hemen yanina yanaşıp: “Bu acelen niye? Nereye böyle?” Ağzında bir damla su taşıyan karinca o bir damlayı ellerinin arasina alıp, “Duymadın ıi” demiş. “Nemrud, İbrahim peygamber”i ateşte yakacakmis. İste ateşin oldugu yere su götürüyorum.” Bu sözleri duyan karinca kendini tutamayarak kahkahalarla gülmeye baslamis.”Sen su atese dönüp yüzünü hiç bakmadin mi?”diye sormus.”Ne kadar büyük.Senin bir damla suyun ona ne yapabilir ki?” Su tasiyan karinca, “olsun” demis ; ” Hiç olmazsa hangi taraftan oldugum anlasilir.” Gülen karınca sen olma, güçlüden değil haklıdan yana ol....Gerekirse oy verme ama ALLAH aşkına kendini ve çocuklarını esaret altında yaşatacak şeyler yapma gerekirse şerefinle öl....Bu gün yanan türkmenler filistindeki kardeşlerimiz hepsi çağa çoluk ölüyor ama inançları uğruna kafire boyun eğmeden..Onlarda biyad edip yaşamayı biliyorlar ama yapmıyorlar...Şerefsizce yaşamaktansa, köle olarak yaşamaktansa inancın uğruna ölbe kardeşim...ALLAH TÜRKÜ
VEDAT Gönderi no: 146348  /
VEDAT
ABİM-GÜZEL İNSAN BAŞKA DALIM KALMADI ARTIK NEFES ALAMIYORUM ALLAH RIZASI İÇİN DİNLE ŞU GARDAŞINI;SEN "ANA" DEMENİN NE OLDUĞUNU BİLİRSİN TEK DERDİM ANAM-BABAM AİLEM SAYGILAR-ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
Mesaj göndermek için ilgili alanları doldurunuz
Gönderinizde resminizin gözükmesi için facebook ile giriş yapınız. 
E-Mail Adresiniz
Mesajınız